Afsluitend examen

1. Afsluitend examen

 

Als het keuzedeel “voorbereiding APK keurmeester” doorlopen is, wordt deze afgesloten met een examen.

Het examen is gemaakt door de STEM en is beschikbaar voor scholen die aangesloten zijn bij de stichting STEM.

Het examen is vastgesteld en zal mogelijk de volgende onderdelen bevatten:

Dit examen bestaat uit een theoriedeel (20 vragen) en een praktijkdeel (BPV beoordelingsformulier).

2. Theorie Toets

De inhoud van de theorietoets is:

 • Wettelijke regels en bedrijfsprocedures aangaande de APK keuring
 • Vaktermen betrekking hebben op de APK-keuringen
 •  Werken met checklist
 • Kennis op het gebied van relevante regelgeving op het gebied van de APK-eisen
 • Kennis van (meet)gereedschappen, (meet)apparatuur en materialen gebruikt bij de APK-keuring
 • Kennis van de communicatie middelen bij de APK-keuring
 • Kennis van de samenwerkingvormen in relatie tot de APK-keuringen en de RDW
 • Kennis over de regels die er zijn m.b.t. klachtafhandeling

3. BPV beoordeling

De inhoud van de BPV beoordeling is:

D1-K1-W1
 • Communicatie met klanten en leidinggevende
 • Verzamelt technische documentatie
 • Raadpleegt bij onduidelijkheden tijdig zijn leidinggevende
 • Kiest de juiste gereedschappen en hulpmiddelen
 • Kan nauwkeurig werken volgens instructies-, veiligheids- en milieu-voorschriften
 • Toont zich bereid adviezen op te volgen
 • De indentificatie- en beoordelings-werkzaamheden zijn voorbereid.
D1-K1-W2
 • Overlegt tijdig met leidinggevende over onduidelijkheden of afwijkingen
 • Toon technisch inzicht bij het gebruik van hulpmiddelen
 • Maakt verantwoord gebruik van gereedschap
 • Werkt volgens bedrijfprocedures, instructies en voorschriften
 • Registereert nauwkeurigde eventuele complicaties
 • De indentificatie- en beoordelingswerkzaamheden zijn uitgevoerd
 • Afwijkingen zijn gerapporteerd en besproken met leidinggevende
D1-K1-W3
 • Noteert volledig en correct de uitgevoerde werkzaamheden
 • Noteert volledig en accuraat de eventuele afwijkingen
 • Controleert, reinigt en verzorgt het gebruikte gereedschap
 • Communiceert het resultaat zorgvuldig naar de klant en/of leidinggevende
 • Werkt systymatisch, ordelijk, zorgvuldig
 • Werkt volgens instructies, bedrijfsprocedures en voorschriften
 • De indentificatie- en beoordelingswerkzaamheden zijn gecontroleerd en gerapporteerd.
 • De werkplek is opgeruimd.

Eindbeoordeling BPV voorbereidend keuzedeel APK keurmeester

Procedure

 • Dat een beoordelingsformulier wordt gehanteerd in elk blok (BPV-deelbeoordeling).
 • Studenten weten voorafgaand aan de BPV beoordeling wanneer en op basis waarvan zij worden beoordeeld.
 • Het BPV-bedrijf is geïnformeerd over de bedoeling en werkwijze van de BPV-beoordeling.
 • De BPV eindbeoordeling moet met een voldoende/cijfer worden afgesloten.
Scroll naar boven