Uitleg website RDW (APK-regelgeving)

1. Uitleg APK -regelgeving

Door hieronder op het plaatje te klikken krijgt u een eerste uitleg hoe de website van de RDW (online APK-regelgeving) werkt.

Please login.

Er zijn uiteraard meer mogelijkheden bij de website van de RDW.

3. Opbouw APK regelgeving

De Tab APK regelgeving en Tab Wijze van keuren zijn altijd aanwezig, het tabblad “Algemene Permanente Eisen” en het tabblad “toelichting” kunnen aanwezig zijn.

Hieronder een voorbeeld.

APK Regelgeving

Artikel 5.2.11 Geluid en milieu, lid 8

Personenauto’s met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking die in gebruik zijn genomen na 31 december 1995 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikel 40, van toepassing.

Wijze van keuren

Visuele controle

Algemene Permanante Eisen

Artikel 40 Controle werking emissiebestrijdingssysteem

  1. De goede werking van het emissiebestrijdingssysteem wordt gecontroleerd door meting van de lambdawaarde en het koolmonoxidegehalte van de uitlaatgassen bij verhoogd toerental en door meting van het koolmonoxidegehalte bij stationair toerental.
  2. Voor elke meting wordt gecontroleerd of de motor en het emissiebestrijdingssysteem op bedrijfstemperatuur zijn. Hieraan wordt voldaan indien de motor gedurende drie minuten op een toerental van ongeveer 3000 omw/min heeft gedraaid en:
    1. een proefrit heeft plaatsgevonden, of
    2. de motorolietemperatuur minimaal 80 ºC bedraagt.
      De motorolietemperatuur moet worden gecontroleerd met behulp van een deugdelijke olietemperatuurmeter.

Toelichting

Brandstofkeuze niet mogelijk

Bij voertuigen waarbij van fabriekswege het niet mogelijk is om handmatig de brandstof aan te passen blijft een emissiemeting achterwege. Dit omdat het niet duidelijk is door welke brandstof de motor functioneert en welke emissie daarbij gecontroleerd moeten worden.

Hieronder nog een voorbeeld.

APK Regelgeving

Artikel 5.2.43 Ruitenwisser- en ruitensproeierinstallatie

Personenauto’s met een voorruit moeten zijn voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie die de bestuurder voldoende uitzicht geeft.

Wijze van keuren

Visuele controle. Indien bij het in werking stellen van de installatie ten minste één stand, niet zijnde een intervalstand, werkt, blijft verdere controle achterwege.

Toelichting

Goedwerkende ruitenwisserinstallatie

Een ruitenwisserinstallatie die niet automatisch in de 0-stand eindigt (bladen nagenoeg verticaal of horizontaal), is geen goed werkende ruitenwisserinstallatie en is reden tot afkeur. Bij voertuigen waarbij van fabriekswege een automatische nulstand ontbreekt moeten de bladen handmatig in de 0-stand kunnen worden gezet.

Scroll naar boven