Uitleg digitale lessen

1. Digitale lessen

In autotechniek zijn digitale vaardigheden belangrijk. Van werknemers wordt verwacht dat zij goed kunnen omgaan met digitale apparaten; dat zij informatie kunnen verzamelen (wet en regelgeving voor APK eisen)raadplegen(voertuigen) en beheren.
Het komt overal terug: (meet) rapporten maken, een berekening opstellen, volgens instructie kunnen werken, online samenwerken enzovoort.
Het Keuzedeel voorbereiding APK keurmeester maakt studenten digitaal vaardig.

Vaardig zijn betekent: doen!

De digitale blokken 1 t/m 6 zijn heel afwisselend opgezet dmv instructiefilm, theorie, vragen en casussen.
Met de rijke en interactieve leeromgeving van APK keurmeester B.V.  start je makkelijk met digitaal lessen voor het voorbereidend keuzedeel APK keurmeester.

Het beoordelen van roestschade aan remschijf:

APK-eisen

  1. Een remschijf mag niet zodanig door corrosie zijn aangetast dat per kant de breedte van het effectieve gedeelte, over de gehele omtrek van de remschijf, minder bedraagt dan 50% van de maximumbreedte van het remblok.
  2. Onder het in het eerste lid bedoelde effectief gedeelte wordt verstaan: een nagenoeg glad oppervlak, zonder blijvende corrosievorming (“glimmend” gedeelte).

Stel dat het remblok een dikte heeft van 50 mm en de remschijf nog een glad oppervlak heeft van 26 mm. Dit is minder dan 50% roestvorming en is dus nog toelaatbaar tijdens de APK-keuring.

2. Theorie en cassusen

Alle theorie en casussen zijn online beschikbaar.

Je bepaalt zelf hoe digitaal je werkt; 100% digitaal of mix met een APK boek en je kan werken via je pc, laptop, tablet of telefoon.


Het raadzaam om de digitale lessen en casussen individueel door te werken.

Dit om een goed resultaat te behalen op het examen.

Scroll naar boven