Casussen/opdrachten BPV

1. Uitleg casus

Per blok moet 1 casus doorlopen worden.

Een Casus is een praktijkopdracht die bestaat uit herkenbare werkzaamheden m.b.t. `De APK-keuring´ in een motorvoertuig bedrijf.

De opbouw van de casus.

  • De casus bestaat uit vijf vaste onderdelen:
  • Omschrijving probleemstelling en context van de opdracht
  • Uit te werken onderdelen binnen de opdracht
  • Eindproduct (en)
  • Eisen aan het proces en de werkwijze
  • Beoordeling lijst: waaraan dient de student te voldoen

2. Het resultaat

Bewijsstukken moet de student verzamelen?

Deze casus is goed te combineren met stage/werk bij BPV-bedrijf.

Scroll naar boven